Social bakgrund är avgörande för barns hälsa

Alla vet att det är bättre att vara rik och välutbildad än att vara fattig och utan utbildning. Detta gäller också för barns hälsa vilket är djupt orättvist eftersom barn inte har valt sina föräldrar. Vid lever i en tid då de ekonomiska skillnaderna bland vuxna ökar. För barn är det därför avgörande vilka åtgärder samhället sätter in. Under presentationen kommer effekterna av sociala skillnader på barns hälsa att diskuteras liksom trenden över tid. Tyngdpunkten kommer att ligga vid att diskutera effekterna av de åtgärder som redan erbjuds och vad som ytterligare skulle kunna göras för att motverka den pågående ogynnsamma trenden.