Physical Literacy – ett koncept och perspektiv för att öka barns fysiska aktivitet

Den fysiska aktiviteten hos barn minskar, ohälsan ökar, psykisk ohälsa ökar. Professor Dean Krielaars forskar inom området Physical Literacy. Dean har via sin forskning och sitt arbete visat ett antal nycklar vi behöver kunskap om för att ge barn förutsättningar att utvecklas och ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv. Dean är associerad professor vid institutionen för sjukgymnastik vid College of Rehabilitation Sciences, Rady Faculty of Health Sciences, University of Manitoba. Hans forskning är inriktad på fysisk kunnighet för välbefinnande. Han har banat väg för kunskapsverktyg och program som har antagits internationellt.