EU:s strategi för barnets rättigheter

Den 24 mars 2021 antog EU en ny strategi för barnets rättigheter. Den övergripande ambitionen med strategin är att skapa bästa möjliga liv för barn i EU och resten av världen. Genom att anta strategin åtar sig kommissionen att sätta barnets bästa i centrum för EU:s politik både i sina interna och externa åtgärder.