Alla tar ju inte ansvar- Barnkonventionen som lag under en samhällskris

Barnombudsmannens årsrapport 2021 Alla tar ju inte ansvar – Barnkonventionen som lag under en samhällskris fokuserar på barns rättigheter under den pågående covid-19-pandemin. I rapporten har vi tittat närmare på vad de olika beslut som fattats har inneburit för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Covid-19-pandemin har inneburit stora omställningar och de åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen har fått allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt. I årsrapporten har vi tittat närmare på vad de olika beslut som fattats under pandemin har inneburit för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Utifrån det har vi lagt fram förslag till regeringen om vad som måste göras för att samhället ska bli bättre på att efterleva barnkonventionen i kris. Förslagen rör barnrättsperspektivet i Sveriges krisberedskap, barns rätt till utbildning i kris och barns rätt till hälsa och fritid.

Föreläsare: Elisabeth Dahlin, barnombudsman