67 – När de unga visar vägen

13-18
Emma Snelder och Annabel Snelder, Lemonade IF

Sammanfattning: Föreningslivet är en fantastisk plattform för nya möten och skapar viktiga förutsättningar för barns psykiska och fysiska hälsa. Få föreningar har dock en organisation där det är lätt och självklart att börja, oavsett ålder. I Lemonade IF har unga själva skapat just dessa förutsättningar där alla som vill kan vara med. Lemonade visar på ett helt annat slags medbestämmande än det vi vuxna erbjuder unga i föreningar.

Beskrivning: Lemonade If är en förening som startades av ungdomar för att fylla ett hål i föreningsvärlden som de själva identifierat som handlar om att utmana och bredda vilka ”alla” är när vi säger ”Alla är välkomna till vår förening” samt hur man tas emot som ny. Ungdomarna mötte kompisar som ville börja med en idrott, men ganska snart förstod att det är väldigt svårt att börja med en idrott om du är lite äldre. Många föreningar delar in sina grupper åldersvis, efter kön och ibland dessutom efter förmåga med a-lag och b-lag. Föreningen där ungdomarna själva varit aktiva hade strikt åldersindelning och nya spelare fick börja på öppen träning med yngre barn eftersom de äldre redan kunde så mycket.

Lemonade IF förverkligar bland annat artikel 2, 3, 12, 15, 24 och 31 i barnkonventionen. Inget barn ska diskrimineras och det gäller både hem förhållande och barnets egna förutsättningar. På ett värdigt sett ges alla unga som vill vara med i Lemonade möjlighet att delta, oavsett förutsättning vad gäller exempelvis ekonomi eller hemsituation. Det är ungdomarna själva som sitter i styrelsen och har byggt upp en helt annan närhet till sina medlemmar än i många andra föreningar med etablerade struktur drivna av vuxna, där barn och unga kanske kan få delta genom en ungdomsstyrelse eller en representant i styrelsen. Men för vem finns föreningen egentligen till?

Lemonade IF välkomnar och har stor andel utrikesfödda medlemmar. Ungdomarna får en trygg och rolig plattform där de umgås tillsammans med ungdomar födda i Sverige. På lagkvällar pratar de om olika teman, exempelvis pratas det om normer, relationer, utanförskap och traditionella sedvänjor.

Anknytning till artikel 24: Lemonade skapar förutsättningar för barns psykiska och fysiska hälsa. Ungdomarna ingår i ett sammanhang där du blir sedd och lyssnad på, får växa oavsett vart du börjar och är välkommen och viktig. Vi pratar om vikten av att röra sig och om stress. Genom att prata om vad som får oss att må bra ökar deras kunskap om hälsa och ger en känsla av kontroll, men också kunskap om deras rättigheter.