4h Workshop Unga röster i Soc

Unga röster i soc, ett brukarråd för placerade ungdomar

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Maja Hagström, Sanna Syeda, Zhane Taylor och Ann Lindefors, Socialtjänsten i Sollentuna

Under vår workshop kommer vi att berätta om hur vi har arbetat med placerade ungas delaktighet och inflytande i Socialtjänsten genom brukarrådet Unga röster i soc. Genom att lyssna till personliga erfarenheter av att delta i brukarrådet och ge exempel utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet vill vi inspirera andra socialtjänster att arbeta på liknande sätt.

Vår förhoppning är att Unga röster i soc ska få samarbetspartners i fler kommuner runt om i landet för att kunna stärka placerade barns röster även på nationell nivå.

I Sollentuna finns sedan hösten 2014 ett brukarråd för placerade ungdomar – Unga röster i soc. I Unga röster i soc kan placerade, eller tidigare placerade, ungdomar från 12 år och uppåt delta och säga vad de tycker och tänker direkt till socialnämndens politiker och socialkontorets chefer. I Unga röster i soc är tanken att placerade ungdomar använder sig av sina erfarenheter, sin expertis när det gäller att vara placerad, för att komma med åsikter om hur socialtjänsten bäst kan arbeta med placerade barn och unga.

På Barnrättsdagarna vill vi berätta om:
– hur barn och unga i utsatta situationer genom Unga röster i soc kan göra sina röster hörda och få inflytande i frågor som gäller dem
– hur ungas kunskap om sin livssituation inhämtas och beaktas i Unga röster i soc, hur socialsekreterare får in den nya kunskapen i sin vardag och hur Unga röster i soc bidrar till att stärka principen om barnets bästa för barn i utsatta situationer
– personliga erfarenheter av att ha deltagit i Unga röster i soc
– vilka våra framgångsfaktorer och utmaningar har varit utifrån den utvärdering som FoU Nordväst har genomfört

Med detta som grund vill vi ha en dialog med åhörarna kring hur vi kan arbeta för att stärka rättigheterna hos alla placerade barn i Sverige och vi kan arbeta för att jämna ut kommunla och regionala skillnader, med dessa två frågor som utgångspunkt:
– Finns andra kommuner som är intresserade av att utveckla liknande arbetssätt och hur kan i så fall våra erfarenheter komma till användning?
– Hur kan vi öka placerade ungdomars delaktighet och inflytande på nationell nivå?