4d Skyddar vi barn mot sexuell expolatering på nätet – Utmaningar inom juridik och praktik – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

De flesta barn och unga är väl medvetna om risker med att skicka avklädda bilder på nätet. Därför är de försiktiga med vad de lägger ut och till vem de skickar. Trots det finns det en hel del unga som blir utnyttjade- där bilder/filmer sprids utan den unges medgivande och där de i vissa fall tvingas till att producera nytt material som i sin tur riskerar att spridas ytterligare. Konsekvenserna för de unga som råkar illa ut kan vara förödande, t.om leda till försök att ta sitt liv.

Barn och unga har rätt få testa och uttrycka sin sexualitet och samtidigt skyddas mot att utsättas för kränkningar och övergrepp (Barnkonventionen art 19 & 34). Att förbjuda unga att skicka och lägga ut avklädda bilder är fel (BK artikel, 2, 13 & 14), men hur kan vi uppmärksamma de unga som är i risk att bli utnyttjade och vad finns det för stöd och hjälp att få för dem som behöver det (BK 4 & 39)?

Presentationen fokuserar på juridiska dilemman utifrån rättsfall och konsekvenser för barn och unga som drabbas av ofrivillig sexuell exponering på nätet.

Föreläsare: Ulrika Rogland, jurist, målsägarbiträde och särskild försvarare och Linda Jonsson, doktor i barn och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet.

Lokal: Bryggaren