4c Jämställdhet och Likvärdighet utifrån ett perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck – Fullsatt

– Vad säger Barnkonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna?

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

Vi vet att många barn och ungdomar omfattas av hederstänkandet och vad det innebär att inte omfattas av självklara rättigheter.

Skolan skall erbjuda stöd och upplysning om likvärdiga och jämställda livsvillkor. Skolan har ett stort ansvar i att alla elever (och föräldrar) upplyses om detta.

Vårt dialogseminarium kommer att innehålla hur vi arbetar i skolan, hur vi möter våra elever utifrån deras egen verklighet. Vi vill med övningar och påståenden utmana attityder, normer och värderingar. Vi har ett normkritiskt perspektiv där genus, mänskliga rättigheter, etnicitet och andra värdegrundsområden tas upp.

Föreläsare: Peter Strand skolkurator och Therese Maran pedagog, Gymnasieförvaltningen Örebro kommun

Lokal: Tunnbindaren