2 – Att kunna uttrycka sina behov i kontakt med socialtjänsten – Kan spelmekanismer i en app få barn att berätta hur de mår?

13-18
Representanter från Maskrosbarn

Sammanfattning: Hur är det syftar till att göra unga mer delaktiga i kontakten med socialtjänsten. Under seminariet får ni träffa personal och ungdomar från Maskrosbarn, representanter från Dimh och socialsekreterare från Borås stad som tillsammans resonerar kring bakgrund och behov av verktyget, och hur det praktiskt har testats med ungdomar inom socialtjänsten i Borås. Efter seminariet hoppas vi att du vill ladda ner appen och provar den i din verksamhet.

Beskrivning: Socialtjänsten står inför utmaningar att hitta arbetssätt, strukturer och metoder för att arbeta mer systematiskt med barns delaktighet såväl inom utredningsarbetet som inom uppföljning av insatser. Vi kommer att presentera ett verktyg som möjliggör hur man genom barns egen problembeskrivning kan vägleda socialtjänstens arbete i större utsträckning än det är idag.

Anknytning till artikel 24: Socialtjänsten står inför utmaningar att hitta arbetssätt, strukturer och metoder för att arbeta mer systematiskt med barns delaktighet såväl inom utredningsarbetet som inom uppföljning av insatser. För att kunna uppfylla artikel 24 om barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa och rätt till vård måste barns egen problembeskrivning vara mer vägledande i socialtjänstens arbete än det är idag. Vi kommer att presentera ett verktyg som möjliggör detta.