1e Hur blir det för barnen? – Föräldrarätten kontra barnets rättigheter och barnets bästa – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

Hur blir det för barnen?

Barn som växer upp med en förälder som har en intellektuell funktionsnedsättning får ofta inte den hjälp de behöver under sin uppväxt. Istället tvingas de ta ansvar för såväl föräldern som yngre syskon. Kommer barnkonventionen som lag göra att barnens behov väger tyngre än föräldrarnas rätt att vara förälder på heltid? Vad kan socialtjänst och skola utveckla i sitt arbete när det gäller att lyssna på barnen och stötta föräldrarna?

Föreläsare:  Fredrik Norén på Barnombudsmannen i Uppsala

En förälder måste vara större än barnets alla rädslor

Min barndom var full av rädslor, omöjliga att härbärgera för det lilla barnet Lisbeth. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter från min egen barndom och vara med vad barn och unga berättar för mig om en barndom med en förälder med en utvecklingsstörning. Min önskan är att vuxna runt de här barnen ska våga se med barnens ögon.

Föreläsare:  Lisbeth Pipping

Lokal: Handskmakaren