1b Barn i migration och barnrättsperspektivet

Migrationsverket redogör för barnkonventionen, dess förhållande till svensk rätt och dess konsekvenser för Migrationsverkets verksamhet samt förklarar gränsdragningar och samband mellan olika aktörers uppdrag i arbetet med barn

Kommunstyrelsen i Simrishamn kommun gav Lokal barnombudsman i uppdrag att upprätta en barnkonsekvensanalys i frågan integration flyktingbarn; Simrishamns kommuns skyldigheter och möjligheter samt en handlingsplan i samma fråga. På vilket sätt upprättades barnkonsekvensanalysen och handlingsplanen?

Föreläsare: Susanne Lundström, rättslig expert, Migrationsrättsenheten på Rättsavdelningen vid Migrationsverket och Marie Lundin lokal barnombudsman Simrishamn

Lokal: Club 700