Föreläsare

Elina Pekkarinen

Barnombudsman i Finland
Fotograf: Anders Warne

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör Myndigheten för delaktighet, MFD

Anette Novak

Direktör och chef för Statens medieråd

Elin Saga Kjørholt

Barneombudet i Norge

Pernilla Baralt

Generalsekreterare Unicef Sverige

Jeanette Sundhall

Universitetslektor Genusvetenskap, Göteborgs universitet

Leo Gerdén

Ordförande, Sveriges Elevråd

Ing-Marie Wieselgren

Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Linus Wellander

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Petter

Hiphopmusiker, författare, föreläsare och mycket mer

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Maria Larsson

Landshövding Örebro län

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.