Föreläsare

Lena Hallengren

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Emiliya Larsson

Moderator Barnrättsdagarna 2018

Andreas Svensson

Moderator Barnrättsdagarna 2018

Disa Bergnehr

Docent på avdelningen för socialt arbete, Jönköping University

Staffan Janson

Senior professor i folkhälsovetenskap, Karlstad universitet och gästprofessor i pediatrik Uppsala universitet

Lina Axelsson Kihlblom

Förvaltningschef i Nynäshamns kommun.

Velina Todorova

Docent i civil- och familjerätt samt medlem i barnrättskommittén

Ingvar Nilsson

Nationalekonom

Jakob Amnér

Förbundsordförande Sveriges elevråd SVEA

Tove Samzelius

Tematisk rådgivare Rädda Barnen Sverige

Steven Lucas

Barnhälsovårdsöverläkare

Åsa Furén Thulin

chef för sektionen socialtjänst, SKL

Linda Jonsson

Universitetslektor

Fredrik Malmberg

Generaldirektör SPSM

Martin Hugo

Lector i pedagogik högskolan i Jönköping

Görel Fred

handledare, utbildare, familjeterapeut och författare

Hanif Azizi

Områdespolis i Rinkeby

Lennart Bondeson

Kommunalråd, Örebro kommun

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Maria Larsson

Landshövding Örebro län
Foto: Stefan Tell

Henry Ascher

Professor och barnläkare

Lars H. Gustafsson

Barnläkare och författare

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Caroline Dyrefors Grufman

Barn- och elevombud, BEO, Skolinspektionen

Anna Karin Hildingson Boqvist

vik. Barnombudsman

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.