Föreläsare

Linda Jonsson

Universitetslektor

Fredrik Malmberg

Generaldirektör SPSM

Martin Hugo

Lector i pedagogik högskolan i Jönköping

Görel Fred

handledare, utbildare, familjeterapeut och författare

Hanif Azizi

Områdespolis i Rinkeby

Lennart Bondeson

Kommunalråd, Örebro kommun

Jan Eliasson

vice generalsekreterare FN 1 juli 2012 – 31 december 2016

Sveriges Stadsmissioner

Maria Wisén, Stockholms stadsmission representerar Sveriges Stadsmissioner

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Foto: Stefan Tell

Henry Ascher

Professor och barnläkare

Lars H. Gustafsson

Barnläkare och författare

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Caroline Dyrefors Grufman

Barn- och elevombud, BEO, Skolinspektionen

Barnombudsmannen

Barnombudsman

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.