Föreläsare

Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Karsby International School, Botkyrka

Arman Hoque, skolkurator, Rafelle Azzawi, kuratorssamordnare och två MVP-elever

Per-Åke Sörman

Örebro kommunstyrelse, ordförande utskottet för hållbar utveckling

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Bengt Söderström

Leg.psykolog och projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Titti Mattsson

Professor, Juridiska institutionen, Lunds universitet

Maria Eriksson

Professor, Social välfärd, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Staffan Janson

Senior professor i folkhälsovetenskap, Karlstad universitet och gästprofessor i pediatrik Uppsala universitet

Steven Lucas

Barnhälsovårdsöverläkare, associerad forskare och docent i pediatrik

Åsa Furén Thulin

chef för sektionen socialtjänst, SKL

Christina Heilborn

Programchef UNICEF Sverige

Ola Mattsson

Chef Sverigeprogrammet Rädda Barnen

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Maria Larsson

Landshövding Örebro län

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.