Föreläsare

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare BRIS

Bengt Söderström

Leg.psykolog och projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Carolina Jernbro

PHD, Lektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Titti Mattsson

Professor, Juridiska institutionen, Lunds universitet

Maria Eriksson

Professor, Social välfärd, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Staffan Janson

Senior professor i folkhälsovetenskap, Karlstad universitet och gästprofessor i pediatrik Uppsala universitet

Lennart Bondeson

Kommunalråd, Örebro kommun

Christina Heilborn

Programchef UNICEF Sverige

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Maria Larsson

Landshövding Örebro län

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.