Föreläsare

Kristina Swartz

generaldirektör, Myndigheten för Föräldrarätt och Föräldrarskapstöd

Nina Pastorek

avdelningschef för uppföljning och analys, Myndigheten för delaktighet

Behrang Miri

Moderator för Barnrättsdagarna 2017

Lennart Bondeson

Kommunalråd, Örebro kommun

Strömsunds Kommun

Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Elnaz Baghlanian

Styrelseledamot Svenska PEN

Sveriges Kommuner och Landsting

Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet

Jan Eliasson

vice generalsekreterare FN 1 juli 2012 – 31 december 2016

Skåne Ridsportförbund

Charlotte Palmstierna Integrationskonsulent

Christina Heilborn

Programchef UNICEF Sverige

Joakim Palme

Ordförande Delmi

Negra Efendic

Journalist och författare

Cecilia Borin

kvalitetschef Migrationsverket

Eskil Wadensjö

Professor Stockholms universitet

Anna Norlén

Rektor och verksamhetschef Ericastiftelsen

Olivia Wigzell

Generaldirektör Socialstyrelsen

Morten Kjaerum

Director Raoul Wallenberg Institutet

Anne Ramberg

Generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund

Röda Korset

Hala Mohammed, ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund och vice ordförande Röda Korset Sverige

Rädda Barnen

Sara Granath, chef migrationsgruppen Rädda Barnen

Sveriges Stadsmissioner

Maria Wisén, Stockholms stadsmission representerar Sveriges Stadsmissioner

Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Maria Larsson

Landshövding Örebro län

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Fredrik Malmberg

Barnombudsman

Vill du ställa ut?

Nu öppnar vi upp och tar emot anmälningar till utställningsplatserna. Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll som i år är barnkonventionen som lag i praktiken.