Tidiga insatser för små barn som utsatts för våld i familjen

Kjerstin Almqvist, professor i medicinsk psykologi vid Karlstads universitet. Kjerstins forskning fokuserar huvudsakligen på barn som utsatts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insatser för dem. I denna föreläsning fokuserar hon specifikt på insatser för små barn som utsatts för våld i familjen.

Hon leder bland annat projekten ”Insatser för våldsutsatta barn” som prövar genomförbarheten av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och ”Utvärdering av gruppinsatser för våldsutsatta barn” där två svenska gruppinterventioner studeras med ett särskilt fokus på barnens perspektiv. Kjerstin har medverkat i flera antologier och är en av författarna till boken ”Klinisk barnpsykologi, utveckling på avvägar.” Hon är numer verksam som professor vid avdelningen för psykologi vid Karlstads universitet och forskningsledare vid Centrum för Klinisk Forskning i Landstinget i Värmland.

Kjerstin är även knuten till Centrum för barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH)