Landshövdingen i Värmland inviger Barnrättsdagarna

Georg Andrén är landshövding i Värmlands län. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.