Internationella erfarenheter av barnkonventionen som lag

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen men vi är inte de första som beslutat oss för att göra barnkonventionen till nationell lag. Vi får ta del av erfarenheter från andra länder av hur man arbetar med barnkonventionen som lag. Blev det några skillnader och hur har man löst de problem som man befarar kommer uppstå i Sverige?