4f Barnperspektivet i vårdnadstvister

Kommuners handläggning av umgängesstöd enligt Föräldrabalken: I föreläsningen presenteras ett pågående utvecklingsarbete och en utvärdering av umgängesstöd som verkställs i en specifik för verksamheten anpassad lokal. Stödet ska utgå från barnets bästa och barns behov av umgänge med sin förälder.

Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer har i flera år arbetat för att stärka rättigheterna för barn i vårdnadstvist, bland annat föräldrautbildningen Barn i Föräldrars Fokus (BiFF), samverkansprojektet Ett fredat rum och ”Hanna och Theo” (en samtalsmetod för grupp eller individ) och problematisera kring ovanstående punkter samt även barns rätt till vård och omsorg där vi upplever att samhället brister när det gäller just barn i vårdnadstvist.

Föreläsare: Rebecca Berg, biträdande enhetschef familjerätt Sydväst, Stockholms stad, Ann-Sofie Bergman, fil.dr. i socialt arbete, FoU Södertörn och Linnéuniversitetet, Sara Skoog, socionom, Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer och Karin Fagerholm, tematisk rådgivare, Rädda Barnen