2f Gemensam verkstad – en modell för samverkansmöten – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

Gemensamma stödteamet är ett projekt inom Västerås stads öppenvård. Syftet är att få en sammanhållen behandling för familjer med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en fungerande vardag för familjen. Vi fördjupar oss i mötesmodellen ”gemensam verkstad” som är ett arbetsmöte med mycket barnfokus. Det är ett problemlösande möte där människor som träffar barnet i dess vardag samverkar fram strategier och interventioner så att barnet blir bemött på samma sätt oavsett miljö. Det gynnar barnet och möjliggör för barnet dess utveckling utifrån Barnkonventionens grundläggande principer.

Föreläsare: Katarina Nordström, socionom och projektledare, Zita Pados, psykolog och familjebehandlare. Västerås stad, Individ och familj,  öppenvård familj, Familjebehandlingen.

Lokal: Bryggaren