2d Gäller barnkonvention barn som är utsatta EU-medborgare i Sverige? Hur ser det ut i teorin och praktiken? – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

UNICEF Sverige och Barnrättscentrum presenterar sin rapport kring det rättsliga läget för barn som är utsatta EU-medborgare i Sverige utifrån barnkonventionen, EU-rätt och svensk lag. Fokusområden är rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt social trygghet och skydd. Trots att barnkonventionen är tydlig och slår fast att alla barn som vistas i Sverige har lika rätt finns det stor risk att dessa barn nekas sina grundläggande rättigheter. Hur kan barnkonventionen som lag bidra till att tydliggöra det oklara rättsläget för dessa barn i Sverige idag? Vad skulle detta innebära i praktiken?

Föreläsare: Louise Dane, doktorand offentlig rätt, Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist, UNICEF Sverige

Lokal: Tunnbindaren