1c Kommunicera Mera

Seminariet teckenspråkstolkas.

Det outsagda mellan barn och föräldrar

Vad är det barn 4 -12 år och med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar inte säger till varandra? Varför? Hur göra det lättare att prata om det svåra? Om detta görs animerade filmer om vardagssituationer och familjerelationer.

Föreläsare: Anne Marie Stenhammar, projektledare Handikappförbunden

Hur upplever teckenspråkiga gymnasieelever med utvecklingsstörning sin utbildning och vad tänker de om framtiden?

Det har arvsfondsprojektet Tell-Us tagit reda på under tre års tid. Med hjälp av åsiktsmetoden samtalsmatta har ett tjugotal elever i Sverige intervjuats. Projektledarna berättar om processen från start till mål, och diskuterar frågor om rättigheter för målgruppen i fråga. Verkar du för tillgänglighet, eller är du nyfiken på hur du kan kommunicera mera? Kom till vårt seminarium och vidga dina vyer!

Föreläsare: Magdalena Djerf och Maria Norberg, projektledare, Riksförbundet DHB och Mo Gård

Lokal: Mältaren