Carl Göran Svedin

Affilierad professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2002, först i Lund och sedan tom 2019 vid Linköpings universitet. Forskningen har i huvudsak handlat om den s.k. sociala barn- och ungdomspsykiatrin och berört utagerande barn, barn och skilsmässa, men framför allt barn som far illa i form av barnmisshandel och sexuella övergrepp. Har varit initiativtagare till BUP-Elefanten i Linköping (en specialiserad mottagning för barn och ungdomar som varit utsatta för barnmisshandel och sexuella övergrepp) samt Barnahusen i Linköping och Lund. Initierade och startade Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 2015.

UNDERVISNING

Carl Göran Svedin har ansvarat för undervisningen i barn och ungdomspsykiatri och barnmisshandel och andra övergrepp inom läkarutbildningarna i Lund och Linköping under många år. Initierade den s.k. Strimmaundervisningen ”Patientkontakt, helhetssyn och samtalskonst i den nya läkarutbildningen 1987 i Linköping. Initierade de s.k. BOSÖ-kurserna (Barnmisshandel och sexuella övergrepp) vid Linköpings universitet 1998 liksom att Familjeterapiutbildningen blev ett psykoterapiprogram vid Linköpings universitet. Ofta anlitad föreläsare för socialtjänst, häls- och sjukvårdspersonal samt jurister och domare.

FORSKNING

Carl Göran Svedins forskning om barn som far illa har täckt många områden såsom barn till psykosociala riskmammor, fysisk barnmisshandel, barns sexuella beteenden, sexuella övergrepp, sexuell exploatering, barn utnyttjade i barnpornografi, ungdomars konsumtion av pornografi, unga förövare av sexualbrott, prostitution, dissociation, polyviktimisering, barn- och ungdomar med självskadebeteende samt onlinerelaterade övergrepp och grooming över internet. Har ansvarat för tre tidigare svenska epidemiologiska studier om ungdomars sexualitet och sexuella övergrepp (2004, 2009 och 2014). Medverkat till att ta fram och normera frågeformulär för området såsom t.ex. TSCC, TSCYC, LITE, LYLES, Dis-Q-Sweden, A-DES. JVQ/SAQ.
Har handlett 17 doktorander till disputation, 15 som huvudhandledare och två som bihandledare. För närvarande bihandledare för två doktorander. Lång erfarenhet som med uppdrag som opponent och i betygsnämnder.

TIDIGARE UPPDRAG

Carl Göran Svedin har bl.a. varit medlem och expert vid Europarådets Focus Group ”Social support for children at risk of, or who have been victims of abuse, violence and exploitation”, inom Council of Europe’s Programme for Children och senare i ”Committee of experts on the protection of children against sexual exploitation” (PC-SE). Har varit styrelsemedlem i Ecpat Sverige och I den Europeiska barn- och ungdomspsykiatriska föreningen (ESCAP). Varit medlem I Statens institutionsstyrelses vetenskapliga råd och etiska kommittén I Lund. Haft en rad olika expert och utredningsuppdrag bl.a. utvärderat Svenska Barnahusen samt på Socialstyrelsens uppdrag lett kartläggningen av prostitutionen i Sverige 2012.


Mina Föreläsningar