Poster

Barnrättsdagarna 2016 kommer att belysa hur barnkonventionen som lag kommer att påverka barns och ungas vardag och vilka krav som ställs på yrkesverksamma för att genomföra barns rättigheter. Vi kommer att fokusera på de förändringar som måste till för att tillämpa artiklarna i barnkonventionen.

Övergripande frågeställningar för konferensen är vilka förändringar som kommer att krävas inom olika samhällssektorer för att leva upp till Barnkonventionens stärkta ställning som lag och vilka praktiska konsekvenser detta får inom olika yrken och på olika nivåer, exempelvis inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende.

Postern/presentationen görs på en skärm med en yta som är h:1.20m x b: 0.95m. Presentationen ska vara som en annons över det arbete ni vill presentera – den ska vara lätt att läsa och gärna bestå av både text, bild och grafiskt material. Under konferensen kommer det avsättas tid för att ta del av posters. Du som ansvarig står då vid din poster och gör en kort muntlig presentation av materialet, samt är beredd att svara på frågor och diskutera med de som kommer och tittar. Det är också meningen att deltagarna i samband med kaffe och lunch pauser ska kunna gå till utställningsytan för posters.

För att ansöka om att presentera en poster skickar du in en sammanfattning/abstract på högst 500 ord (ca en A4 sida) med en beskrivning av presentationen senast den 10 mars till susanne.bjork@allmannabarnhuset.se.

För att presentera en poster krävs att den är antagen och att du/ni har anmält er och betalat deltagaravgift till konferensen. Vi kommer göra ett urval bland de inskickade presentationerna och lämna besked om deltagande senast den 31 mars.

Sista dag att ansöka om posterplats är den 10 mars 2016.

Här kan du ladda ner informationen som pdf