3c: Familjecentralen – en mötesplats för kunskapsutveckling och integration

Tillgängligt stöd till alla familjer utifrån barnens och föräldrarnas behov 

Att prata om sina barn och hur det är att vara förälder engagerar. Genom språkcaféer på familjecentralen tränas svenskan samtidigt som olika tankar om föräldraskap kan lyftas.

Familjecentralsföreningens ordförande Åsa Pettersson beskriver att när barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppna förskolan och socialtjänstens råd- och stöd samverkar och delar lokaler kan föräldrar med de allra minsta barnen mötas och enkelt ta del av samhällets stöd och service. Det finns drygt 250 familjecentraler i Sverige. Genom lokala samarbeten med SFI, bibliotek, förskola och skola når man dessutom fler barn och föräldrar och kan erbjuda olika stödformer och erfarenhetsutbyten.

– Men min erfarenhet är att det finns många fler likheter mellan föräldrar från olika kulturer, än skillnader. Alla önskar det bästa för sina barn, reflekterar Carina Nyström från familjecentralen i Spånga-Tensta.
Den öppna förskolan beskrivs ofta som navet i verksamheten, berättar Moa Mellbourn från familjecentralen Söder i Helsingborg, här kan barnen leka och föräldrar möta andra föräldrar. För mycket av arbetet på familjecentralen bygger på att familjernas egna resurser ges utrymme att utvecklas. Att erbjuda familjer en välkomnande plats att träffas på eller ett sammanhang, säger Lena Williamsson, barnmorska på familjecentralen i Sävja i Uppsala, är hälsofrämjande.

– Mitt arbete har förändrats. Tidigare var det mycket den somatiska hälsan som behövde stärkas. Nu behöver vi arbeta med att förebygga den psykiska ohälsan och då behöver vi vara fler yrkesgrupper, beskriver Lena Williamsson, barnmorska.

Erfarenheter från familjecentraler visar att nyanlända och familjer med rötter i andra länder ofta bär på stark hemlängtan. De saknar anhöriga, klimatet och livet i hemlandet. Sen finns det de som åker tillbaka, och märker att landet som de mindes det inte längre känns igen. Då kan familjecentralen hjälpa till genom att vara en mötesplats som ger en känsla av sammanhang som är läkande.

Seminariet om hur familjecentralen fungerar som en plats för praktisk integration, inger hopp. På hemsidan för ”Föreningen för Familjecentralernas Främjande” finns forskningsresultat samlade som tydligt visar hur familjecentralen bidrar till barns och föräldrars välmående.

Läs mer:
Familjecentraler

Ladda ner presentationen