Sverigesvepet – Digitaliseringens effekter

Digitaliseringen påverkar i allt snabbare takt i stort sett alla typer av verksamheter. Det här är något som kan leda till omvälvande förändringar för både individer och grupper i samhället. Både positivt och negativt. Barn är ofta snabbare än vuxna att hänga med i den digitala utvecklingen. Hur ser det ut i Sverige idag? Hur mår barn och unga på nätet och vad kan vi lära inför framtiden?

Panelsamtal med Anna Karin Hildingson Boqvist gs Ecpat, Lena Larsson Noa, Polismyndigheten samt representant från Botkyrka kommun