Barns röster om våldsförebyggande arbete

Youth 2030 Movement, Rädda Barnens Ungdomsförbund och Elevernas riksförbund är tre organisationer som på olika sätt jobbar med att stärka ungas plats i samhället. Unga representanter samtalar om barnsyn och politikens inskränkningar i barns fri- och rättigheter. Vilka lösningar har unga själva? Bara den som är barn idag vet hur det är att vara barn idag – ta chansen att lyssna på vad barn själva anser är viktigt.

Vi är trötta på att samtalet alltid handlar om unga, men inte med barn och unga. Därför vill vi lyfta barns egna röster. Vi är tre expertorganisationer på barn, unga och barnrätt – vi bjuder in dig att ta del av barns egna lösningsförslag.

Rädda Barnens Ungdomsförbund möter många barn som upplever otrygghet på grund av deras identitet, och många vittnar om att deras upplevelser inte tas på allvar. Rasismen dominerar den nuvarande debatten och samhällsklimatet, vilket slår hårt mot barn. Vi pratar om tjejer som bär slöja, om icke-vita pojkar som antas vara kriminella och om trauman som lever kvar när en människa blir skjuten på våra gator.

Under 2019 arrangerade vi en barnhearing i Västerort där 30 barn med erfarenhet av våld deltog. Barnen som deltog i hearingen kände sig otrygga bland ordningsvakter och poliser. Hot och våld från ordningsmakten upplevdes som ett närvarande problem. Detta arbete och mer kommer vi att lyfta i detta samtal.

Elevernas riksförbund är en medlemsstyrd organisation som samlar demokratiska  elevföreningar på högstadiet och gymnasiet i hela Sverige. Idag utsätts ca 140 000 barn för mobbning. Vi jobbar för en skola fri från kränkande behandling, genom att öka kunskap hos eleverna kring vilka rättigheter de har kring anmälan av diskriminering, och arbete för att diskrimineringsbrott tas på allvar även i skolmiljö.

Skolan har även ett viktigt ansvar för näthat, som nästan fördubblats senaste året. Skolan behöver ta fram rutiner för hur man ska hantera och förebygga nättrakasserier.

Forskning visar att elever som är delaktiga och känner inflytande över sina ordningsregler har större chans att följa dem. Det är därmed av yttersta vikt att elever inkluderas i skolans systematiska arbete mot kränkande behandling och att ansvariga för skolan agerar vid behov. Arbetet med att ta fram likabehandlingsplan och ordningsregler som säkerställer elevers trygghet och studiero ska göras i samråd med skolans elever varje år.

Samtalet modereras av Youth 2030 Movement, som jobbar för att öka ungas makt i demokratin. Dels långsiktigt och strukturellt med sänkt rösträttsålder, men också här och nu genom samskapande inflytandeprogram i 30 kommuner.

Medverkar i panelen gör: Mayson Joachimsbarn Persson, vice ordförande och talesperson Youth 2030 Movement, Warda Abdalla, förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund och Maja Sjögren, förbundsordförande Elevernas riksförbund