B5 – Barnrättssnack: Barn och ungdomar utsatta för våld i nära relation

Åldersövergripande arbete
Föreläsare: Maria von Willigerode, Kvinnojouren Malva
Modererar samtalet gör: Marianne Gabrielsson

Klicka på länken nedan eller klistra in den i din webbläsare för att ansluta till Zoom kl. 14:40 den 14 september:

https://us02web.zoom.us/j/85063777207?pwd=bmtJOXdJL2tYMkZqWlZNNDR4cysvdz09

Sammanfattning: Hur kan vuxna förstå, förklara och trygga barn som lever med, eller har levt med, våld i nära relationer? Barn och ungdomar drabbas hårt både av att uppleva, utsätta och utsättas av och för relationsvåld och barnen och ungdomarna behöver ges möjlighet till information och förståelse för sin situation.

Beskrivning: Stor del av arbetet kring våld i nära relation handlar om att skydda, stödja och behandla de som redan är eller blivit utsatta för våld av partner, oftast handlar det om vuxna.  Att de barn som upplever våld i hemmet är ca 2 i varje skolklass, att barn och ungdomar har våldsporr som sexualundervisning och att var tredje tjej/kvinna någon gång i sitt liv kommer utsättas för någon form av relationsvåld under sin livstid glöms ofta bort och det är inte lika vanligt att arbeta preventivt som stödjande.

Barn som upplever våld i hemmet vet oftast inte vad som kommer hända, de själva eller sina föräldrar, och inte heller varför de kanske placeras skyddat med förälder, de barnen får inte heller alltid sina behov utredda på socialtjänsten och har inte alltid en egen plan för tiden på skyddat boende. Barn som upplever våld skadas i sin tillit och aknytning och risken ökar för att de i framtiden kommer utsätta eller utsättas för relationsvåld.
Våld i unga relationer handlar ofta om det sexuella våldet där bristande och sen sexualundervisning i skolan samt en ökad tillgänglighet av porr påverkar hur barn och ungdomar ser på sig själva och sin partner både gällande kärlek och sex. Ungdomar utsätter både sig själva och sin partner för sexuella handlingar de många gånger inte tycker är ok men tror att det förväntas av dem.

I skydds- och preventivt arbete med barn och ungdomar ur ett kvinnojoursperspektiv uppmärksammas många av de brister som finns i samhället. Lagförslaget om ett barnfridsbrott kan till viss del öka skyddet och barnet som rättssubjekt men finns risker och svårigheter för barnen utifrån lagförslaget?
Barn och ungdomar behöver fångas upp och informeras om kärlek, relationer, samtycke och porr, men hur görs det när vuxenvärlden inte törs prata om det ungdomar upplever varje dag?

Information och samtal om barn och ungdomars sitaution är grunden till förändring för de som drabbas.

Anknytning till artikel 24: Att vuxna känner till och vågar prata med barn om deras utsatthet i och kring relationsvåld och att våga göra detta tillsammans med barnen och på deras villkor och nivå skapar förutsättningar för att barn och ungdomar ska kunna växa och utvecklas i ett omfattande välbefinnande, utifrån barnets bästa och genom att själva vara med och bestämma.