5b Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

Resultat från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors kartläggning om ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi synliggör bristerna i hur unga får kunskap om sexualitet relationer och reproduktivitet, men också hur kunskapsförmedlingen kan förbättras. Vi tar också upp hur ungas sexuella utsatthet ser ut och på vilka sätt det stöd och skydd de har rätt till kan förbättras. Hbtq-personer, unga med funktionsvariation, unga nyanlända och unga från socioekonomiskt utsatta områden berörs särskilt. Slutligen tar vi upp vad ett respektfullt bemötande av unga i relation till deras sexuella och reproduktiva rättigheter kan innefatta.

Föreläsare: Cecilia Löfberg, utredare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)