5a Får barn klaga på vuxna? Att arbeta praktiskt med den enskilda barnets rättigheter.

Barnrättsbyrån är en av de två vinnarna av Stora Priset 2016

En har arbetat med frågor om barns utsatthet sedan 80-talet. Den andra har på kort tid kommit att spela en betydande roll för barn som behöver hjälp och stöd. I år tilldelas Stora Priset Cecilia Kjellgren, lektor vid Linnéuniversitetet, och föreningen Barnrättsbyrån.

Cecilia Kjellgren kan ni lyssna till i seminarie 5 d.

I det här seminariet får vi ta del av Barnrättsbyråns arbete, modell, metod och ideologi. Genom att berätta om enskilda barnuppdrag beskriver vi hur barn kan falla mellan stolarna och hur deras rättigheter kränkts. Vi problematiserar rollen som ombud i kontakten med andra yrkesverksamma. Och hur, med rätt stöd, kunskap och aktion, man kan skapa positiv förändring och upprättelse för det enskilda barnet. Vi tittar på Barnrättsbyråns funktion i relation till barnkonventionen och det tredje tilläggsprotokollet och spånar 5 år fram i tiden – hur skulle möjligheterna för barn att klaga på vuxna kunna se ut då?

Föreläsare: Elin Wernquist och Babak Behdjou, Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån startade 2011, till en början som ett projekt inom Ersta diakoni, men sedan ett drygt år tillbaka står de på egna ben. Barnrättsbyrån arbetar med stort engagemang för att hjälpa barn i de allra mest utsatta situationerna att orientera sig i djungeln av myndigheter och organisationer. Elin Wernquist, grundare och generalsekreterare, berättar om arbetet.

Jag hade jobbat under några år med barns rättigheter på olika sätt, både i Sverige och utomlands, och jag såg att det fanns ett behov av den här typen av verksamhet här. Den fanns utomlands, men inte i Sverige. Barn behöver ibland mer praktisk hjälp, de behöver någon som kan hålla dem i handen, men var skulle de gå då? Vi saknade den oberoende instansen här. Sedan arbetade jag för Ersta diakoni med en förstudie där jag skulle komma på en idé om en verksamhet där vi kunde nå utsatta barn och unga, och resultatet blev Barnrättsbyrån, säger Elin Wernquist.

Stora Priset delas årligen ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att uppmärksamma personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Ann-Marie Brodén är ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och hon ser priset som en möjlighet att lyfta dem som står för insatser utöver det vanliga och som verkligen gör skillnad för barnen.

Priset delas ut på Barnrättsdagarnas stora scen den 12 april. Båda vinnarna kommer att vara på plats.

Det känns verkligen hedrande att få ett sådant här erkännande. Stora Priset har funnits så länge och är så stort, jag blir jätterörd över att vi har lyckats åstadkomma det här på så kort tid, säger Elin Wernquist.

Så här lyder juryns motiveringar:

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån tilldelas Stora Priset 2016 för deras unika och modellskapande arbete att utveckla landets första barnrättsbyrå. För att de med starkt engagemang synliggjort barnets rättigheter och de brister som finns i vård-, omsorgs- och rättssystemet. Barnrättsbyrån har utvecklat och stått fast vid att konsekvent stå på barnets sida och att arbeta enbart på uppdrag av det enskilda barnet. De har en orubblig övertygelse om att synen på barnets rättigheter kan förändras.

Cecilia Kjellgren
Cecilia Kjellgren tilldelas Stora Priset 2016 för sitt stora engagemang och sin förmåga att sprida kunskap om barns utsatthet för fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Hon har med rötter i det sociala arbetets praktik fortsatt som forskare och hittat kunskapsbaserade arbetsmetoder som bidragit till att barns utsatthet minskat. Under hela sin yrkeskarriär har hon genom sin starka drivkraft, medkänsla och professionalitet visat på vikten av att uppmärksamma de här barnen, och hur samhället kan erbjuda dem skydd och behandling.