4a Hur kan vi säkerställa ensamkommande barns rättigheter och skydda dem mot diskriminering?

Barnen behöver ett tryggt boende och tillitsfulla relationer med vuxna stödpersoner samt stöd i att återknyta kontakten med familj, släkt och andra betydelsefulla personer. Barnen behöver också tillgodogöra sig skolutbildning och integration i Sverige. Hur ”samhället” kan möta de ensamkommande barnens behov och rätt till jämlik vård och omsorg?

Vi vet att en del av dessa barn försvinner, vad kan vi göra åt det?

Föreläsare: Ingrid Klementsson, expert, Migrationsverket, Maria Jansson, inspektör, IVO,  Katarina Munier, barnsamordnare, Socialstyrelsen och Julia Nordin Johansson, jurist, Barnombudsmannen