3e Att arbeta med barn i ekonomisk utsatthet – det som är bra för barn och unga är bra för kommunen

Seminariet handlar om barnfattigdom, dess konsekvenser på barns vardagsliv samt vad kommuner kan göra för barns rätt till inkludering. Örebro kommun redogör för situationen i kommunen där en kartläggning visar att 4189 barn lever i ekonomisk utsatthet. Dessa barn har generellt en tendens att må psykiskt sämre och större risk för ohälsa. Majblomman presenterar aktuella rapporter om barns och föräldrars upplevelser av stress och oro över dolda avgifter i skolan och alla skollov samt hur kommuner i hela landet följer och tolkar skollagen och SoL utifrån barnets perspektiv.

Örebro kommuns handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Majblommans aktuella rapporter

Föreläsare: Aina Rundgren och Anders Trumberg, Örebro kommun och Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund