3d Vad betyder en inkorporering av barnkonventionen för det dagliga arbetet med papperslösa, ensamkommande och asylsökande barn och unga? – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

Seminariet teckenspråkstolkas

Unga Forum i Malmö är en del av Skåne Stadsmission och bedriver verksamhet för barn, unga och deras familjer. En stor del av vår målgrupp utgörs av papperslösa, ensamkommande och asylsökande barn och unga. Detta är en oerhört utsatt grupp med många olika behov som omfattar i stort sett hela Barnkonventionen. Trots detta ser vi i nuläget att många av de barn och unga vi möter inte kan tillgodogöra sig sina rättigheter. Alltför ofta ser vi myndighetsutövande utan hänsyn till barnperspektivet. Framför allt upplever vi ett ökat tryck på sociala och ekonomiska resurser. Samtidigt räknas Malmö fortfarande som den stad i Sverige där barnfattigdomen är störst. Hur kan vi mot denna bakgrund på bästa sätt arbeta med Barnkonventionen som verktyg för att på ett meningsfullt sätt förbättra situationen?

Louise Danes avhandlingsprojekt rör barnets bästa i migrationsprocessen. Avsikten med doktorandprojektet är att bedriva forskning kring hur ”barnets bästa” tillämpas inom migrationsrätten.

Föreläsare: Unga Forum Malmö Skåne Stadsmission och Louise Dane, Barnrättscentrum

Lokal: Studion