3 – Forskningsbaserade Dans för Hälsa – en del av elevhälsan i Örebro kommun

13-18
Frida Ekholm, Dans för Hälsa Örebro kommun

Sammanfattning: Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats med syfte att öka den psykiska hälsan och förebygga stressrelaterade besvär hos tonårsflickor. I Örebro kommun har metoden implementerats som en kompletterande del av elevhälsans arbete.
Här beskrivs implementeringsprocessen, resultat och vikten av samverkan. Ni får också ta del av tidigare deltagares erfarenheter om vad som gjorde skillnad för att våga ta steget och ge metoden en chans utifrån ett ungdomsperspektiv.

Beskrivning: Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats med syfte att öka den psykiska hälsan och förebygga stressrelaterade besvär hos gruppen tonårsflickor med återkommande besvär av stress, oro, nedstämdhet, smärta i mage/huvud/axlar/rygg och sömnbesvär.

I Örebro kommun har metoden implementerats som en kompletterande del av elevhälsans arbete. Vi började 2014 och sedan dess har cirka 20 flickor per termin blandat både från högstadiet och gymnasiet tagit del av interventionen, i totalt 14 terminer. Sedan starten har vi sett behovet av att utöka insatsen och idag har vi två grupper igång. Detta är ett exempel på hur forskning gav en idé som landade i etablerad verksamhet.

Vi har sett många exempel på vad något så enkelt som regelbunden kravlös dans med fokus på rörelseglädje och gemenskap kan göra för särskilt utsatta grupper, så som hemmasittande flickor som mått bättre och kunnat komma tillbaka till skolan och inte minst nu under pandemin hört vad dansen betytt för de som sitter hemma och studerar på distans med den känsla av ensamhet som det inneburit för många. Vi har varje vecka hört tjejernas egna berättelser om hur viktigt det är med en frizon från stress och prestation.

”För mig var det som att tröskeln in till danssalen bestod av en osynlig vägg som vägrade att släppa in varje liten negativ sak.” – citat från deltagare

I föreläsningen beskrivs implementeringsprocessen och vikten av samverkan ur ett samordnarperspektiv, både med inblicken ur elevhälsans rekryterings- och motivationsarbete och erfarenheten av att genomföra dansinterventionen och få goda resultat. Ni får också ta del av Malins och Jennys berättelser, tidigare deltagare i Dans för hälsa Örebro, som delar sina erfarenheter och ger konkreta exempel på vad som gjorde skillnad för att våga ta steget och ge metoden en chans utifrån ett ungdomsperspektiv.

”Man blir sprudlande. Man blir full av liv liksom!” – citat från deltagare

Anknytning till artikel 24: I arbetet med alla barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa är fysisk aktivitet en viktig del. Tonårsflickor med långvarig psykisk ohälsa riskerar dock etablera inaktiva levnadsvanor och har ökad risk för negativ kroppsbild. För att stärka självförmåga, egenmakt och ett aktivt liv har kravlös dans i trygg social gemenskap visat sig fungera väl. Dans, om den förmedlas kravlöst, är en välkomnande och ordlöst inkluderande metod som når en skör målgrupp.