21 – Hur förhindrar yrkesverksamma att flickor i Sverige utsätts för könsstympning?

0-5
Petra Blom, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland
Sammanfattning: Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland arbetar för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. Idag finns det flickor i Sverige som riskerar att utsättas för könsstympning.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom barnavårdscentral, barnmorskemottagning, öppna förskolan eller förskolan. Passet innehåller information om läget i Sverige, exempel på rutiner och redskap du som yrkesverksam kan använda samt erfarenheter och lärdomar.

Beskrivning: Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland arbetar för att uppmärksamma, motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.

Uppskattningsvis 200 miljoner flickor och kvinnor världen över har blivit utsatta för könsstympning och varje år beräknas 3,9 miljoner flickor utsätts för könsstympning. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 uppskattas ca 38 000 flickor och kvinnor i Sverige leva med konsekvenserna av könsstympning.

Det är oftast flickor i 4–14-årsåldern som könsstympas. Det förekommer dock att spädbarn könsstympas och ibland även vuxna kvinnor som ska gifta sig, som är gravida med sitt första barn eller som just fött sitt första barn. Alla barn, pojkar och flickor, har rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Enligt Barnkonventionen artikel 24 har alla barn rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Idag finns det flickor i Sverige som riskerar att utsättas för eller utsätts för könsstympning och det måste alla myndigheter och offentliga aktörer arbeta för att upptäcka och sätta stopp för. Om vi inte förhindrar att flickor blir utsatta för könsstympning kan vi inte uppfylla artikel 24 om att alla barn har rätt till att leva ett liv fritt från våld och förtryck.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom barnavårdscentral, familjecentral, barnmorskemottagning, öppna förskolan eller förskolan. Du kommer få information om läget i Sverige och konsekvenserna av att samhället inte lyckas skydda dessa flickor, i anknytning till Barnkonventionens artikel 24. Vidare ges exempel på vilka rutiner och redskap du som yrkesverksam kan använda vid tidiga insatser samt exempel från runt om i Sverige.

Anknytning till artikel 24: Det är oftast flickor i 4–14-årsåldern som könsstympas. Det förekommer dock att spädbarn könsstympas och ibland även vuxna kvinnor som ska gifta sig, som är gravida med sitt första barn eller som just fött sitt första barn. Alla barn, pojkar och flickor, har rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Enligt Barnkonventionen artikel 24 har alla barn rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Idag finns det flickor i Sverige som riskerar att utsättas för eller utsätts för könsstympning och det måste alla myndigheter och offentliga aktörer arbeta för att upptäcka och sätta stopp för. Om vi inte förhindrar att flickor blir utsatta för könsstympning kan vi inte uppfylla artikel 24 om att alla barn har rätt till att leva ett liv fritt från våld och förtryck.