1b Våld i ungas relationer

Lokal: Lars Lerin

Kl. 13:00 – 13:30

Hur kan våld i ungas parrelationer förebyggas?

Åldersövergripande arbete

Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Lova Gustafson Jämställdhetsmyndigheten och Zandra Kanakaris, 1000 möjligheter

Sammanfattning: Jämställdhetsmyndigheten ger stöd till våldsförebyggande insatser genom bla arbetet med ”svartsjuka är inte romantiskt”, som bedrivs tillsammans med länsstyrelserna, 1000 möjligheter och Polismyndigheten. Arbetet består bland annat av en webbplats, ett stödmaterial och en återkommande kampanj som pågår under februari och mars varje år. Syftet är att väcka eftertanke hos unga, att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte.

Vad skiljer sig våld i vuxnas nära relationer från våld i ungas partnerrelationer? Vad är egentligen en schysst relation och hur förebygger vi killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer? Det är några av frågorna som vi kommer samtala om under seminariet.

Beskrivning: Statistik från exempelvis Brottsförebyggande rådet visar på att unga personer i större utsträckning är utsatta för brott i nära relationer än äldre. Nära var femte person i åldern 16–24 år uppgav att de någon gång har utsatts för bla. systematiska kränkningar, försök till inskränkning av frihet, hot, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller före detta partner.

Jämställdhetsmyndigheten ger stöd till våldsförebyggande insatser genom bland annat arbetet med ”svartsjuka är inte romantiskt”, som bedrivs tillsammans med länsstyrelserna, 1000 möjligheter och Polismyndigheten. Arbetet består bland annat av ett stödmaterial riktat till vuxna som möter unga i sitt yrke eller i civilsamhället, en återkommande nationell kampanj som pågår under två månader varje år samt en webbplats riktad främst till unga. Syftet är att väcka eftertanke hos unga, att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte. Det handlar om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt för våld och även den som utsätter någon för våld samt att bidra till att unga får de stöd de behöver för att förändra sin situation.

Vad skiljer sig våld i vuxnas nära relationer från våld i ungas partnerrelationer? Vad är egentligen en schysst relation och hur förebygger vi killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer? Det är några av frågorna som vi kommer prata om under seminariet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: En viktig utgångspunkt i myndighetens våldsförebyggande arbete med fokus på våld i ungas partnerrelationer är att ha ett barnrättsperspektiv, vilket bland annat innebär att alla ung har rätt till ett liv fritt från våld. Artiklar i barnkonventionen som är centrala för vårt arbete är bland annat artiklarna 19, 24 och 34. I arbetet med ”Svartsjuka är inte romantiskt” har vi kontinuerligt inhämtat ungas synpunkter på materialet.

Välkommen till ett samtal med Jämställdhetsmyndigheten och 1000 möjligheter samt unga.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Hur pratar vi med killar som utövar våld i nära relationer?

13-18

Våld i parrelation

Föreläsare: Lena Berg, MÄN/Killar.se

Sammanfattning: Våld i ungas kärleksrelationer är ett samhällsproblem. Var femte ungdom har varit utsatt för våld i nära relation men väldigt få av dem anmäler våldet (Brå, 2018).  Det finns många aktörer som arbetar med stöd till utsatta men för att få stopp på våldet behöver vi även arbeta med de som utövar våldet.

Beskrivning: MÄN har genom Killar.se en samtalsmottagning där vi tar emot killar och unga män som utövat våld i en nära relation mellan 15-25 år. Samtalen går att göra fysiskt på vår mottagning i Stockholm eller digitalt. Vi har under flera år utvecklat metoder för att arbeta med killar och unga män som utövar våld i sina nära relationer.

MÄN har utvecklat metoder och arbetssätt för att arbeta våldspreventivt med killar som kontrollerar, kränker och utövar våld mot sin partner/dejt. För att få stopp på våldet i ungas nära relationer behöver fler aktörer arbeta med våldsutövare och göra det så tidigt i livet som möjligt.

Dem av oss som arbetar med unga behöver hitta sätt att upptäcka, bemöta och jobba förändrande med de unga som utövar våldet.

Killar.se erbjuder olika stöd till alla som identifierar sig som killar och unga män mellan 10-25 år. Vi har tagit fram metoder för att motivera, bemöta och arbeta förändrande med killar med erfarenheter av våld och vi stöttar killar både i våldsutsatthet och våldsutövande. Våra stödsamtal sker genom vår stödchatt samt i vår samtalsmottagning.

Med grund i Response Based Practice (RBP) har vi tagit fram kunskap för att upptäcka och bemöta våldet. Vi har även tagit fram en samtalsguide för att samtala med killar som utövar våld i nära relationer. Samtalsguiden används i samtalsmottagning och bygger på RBP och genusförändrande ansats.

Vi har även två utbildningar för att sprida metoder för att arbeta med våld i ungas nära relationer Upptäcka och bemöta våld i ungas nära relationer och Samtala med killar som utövar våld i nära relationer.

Under föreläsningen presenterar vi erfarenheter från samtal med killar i vår stödchatt och samtalsmottagning. Vi ger en introduktion till samtalsmetoden RBP och går igenom hur du som möter unga i ditt yrkesliv kan föra samtal med killar och andra som utövat våld i en relation. Vi går även in på hur det är möjligt att genom normkritiska samtal med killar förebygga våldet innan det sker.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. (artikel 19)