Sven Bremberg

Barn- och ungdomsläkare, docent i socialmedicin KI

Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet. På statlig nivå har han medverkat i arbetet med att utveckla en svensk strategi för att minska sociala skillnader i hälsa under uppväxten. Han har varit ansvarig för uppdrag från regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord.