Shanti Ingeström

Barnrättsrådgivare, Unicef Sverige

Över hela världen kämpar UNICEF för att viktiga beslut ska gynna barnen. Som starkt och oberoende FN-organ har vi en unik möjlighet att påverka regeringar, myndigheter och andra makthavare för att de ska prioritera, tillgodose och respektera barns behov och rättigheter.

I Sverige arbetar vi för att barnkonventionens ställning ska stärkas och tillämpas bättre på alla samhällsnivåer. Vi fokuserar på de områden där barn är särskilt utsatta och där Sverige fått kritik av bland annat FN för att inte leva upp till bestämmelserna i barnkonventionen.

Utöver barnkonventionens bestämmelser följer UNICEF Sverige också hur regeringen lever upp till de globala målen på hemmaplan.