Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme.

Så skapades Röda Korset och Genèvekonventionen
Efter sina upplevelser på slagfältet i Solferino skrev Henry Dunant ett manifest i form av boken ”Minne från Soleferino”. Den fungerade som ett upprop och Dunant gör efter detta allvar av sin idé. 1863 bildar Henry Dunant en kommitté och kallar till en konferens i Genève där 14 regeringar är representerade. Detta blir starten till Röda Korset.

Röda Korset har ett unikt uppdrag i den internationella humanitära rätten (Genevekonventionerna). Uppdraget är att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt. Det är ingen annan organisation som har det uppdraget och det ger oss en möjlighet att komma fram där inga andra organisationer kan verka.
Röda Korset väljer aldrig sida i en konflikt. Däremot tar vi alltid och oreserverat ställning för den enskilda människan som drabbas av konflikten.

Hjälp i krig och konflikt
Internationella rödakorskommittén (ICRC) arbetar med att skydda civila, militärer, frihetsberövade personer, sårade och sjuka. De efterforskar saknade och återförenar splittrade familjer. De nationella föreningarna har rätt att ge humanitär hjälp i krig och konflikt.

Röda Korset arbetar också alltid för få de stridande att respektera krigets lagar så att konsekvenserna av krig blir mindre. I Sverige utbildar vi militärer och arbetar för att påverka beslutsfattare för att säkerställa respekten för internationell humanitär rätt.