Lena Larsson, Nationella Operativa Avdelningen (NOA)

Kriminalinspektör, Nationellt it-Brottscentrum Polisen

Polisen har genom sitt brottsförebyggande och brottsbekämpande uppdrag i samhället många verktyg för att hjälpa barn och unga som är utsatta för brott.  Barnkonventionens artiklar tillsammans med annan lagstiftning och samverkan kan göra skillnad för det enskilda barnet.

Nationella operativa avdelningen (Noa)

Noa ska inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.