Tema: Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa

Digital konferens i september 2021

Pernilla Baralt

Generalsekreterare Unicef Sverige

Pernilla Baralt har varit generalsekreterare för UNICEF Sverige sedan 2019. Innan dess var hon statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhets­ministern där hon bland annat hade ansvar för propositionen att göra barnkonventionen till lag och för Sveriges bidrag till det globala partner­skapet mot våld mot barn. Hon har även haft ledande positioner inom EU-kommissionen i Bryssel och i Stockholm. Pernilla har även varit chef för tankesmedjan Global Utmaning. Hon har läst statsvetenskap, internationell rätt och internationella relationer, och har examen från Göteborgs universitet och från Institut des Études Politiques i Strasbourg.

En nationalkommitté för UNICEF

Som en av 34 nationalkommittéer runt om i världen är vårt uppdrag att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter.

Vi är en idéell förening och en nationalkommitté

Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer. Totalt finns 34 sådana kommittéer och en av dessa är UNICEF Sverige som är en ideell förening. UNICEF Sverige bildades 1954.

Vårt uppdrag i Sverige

Nationalkommittéerna står för 1/3 av UNICEFs totala intäkter och har flera viktiga uppgifter:

  • samla in pengar till det internationella utvecklingsarbetet. Våra insatser för barnen är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag, organisationer och regeringar,
  • påverka beslutsfattare och bilda opinion för att skapa förändring i till exempel lagstiftning och väcka debatt i barnrättsfrågor,
  • informera och utbilda om barns situation, barnkonventionen och UNICEFs arbete för barns rättigheter.


Mina Föreläsningar