Nicolas-Lunabba-Foto-David-Alexander-Obregon-Azocar.

Nicolas Lunabba

Verksamhetsansvarig Helamalmö

Helamalmö är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer med strävan att höja levnadsförhållanden i socioekonomiskt utmanande områden. På deras mötesplatser erbjuds en meningsfull fritid med vuxna som ser de unga samt ett ledarskapsprogram för ett hundratal unga förebilder. De vill ge barn och unga möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter och göra hela Malmö tillgängligt för alla. Organisationens övergripande mål är social hållbarhet och rättvisa.

Helamalmö erbjuder bland annat sina besökare mat tre gånger om dagen, dans, läxläsning och fritidsbank. Men förutom att jobba praktiskt för att motverka konsekvenser av orättvisor i samhället så jobbar föreningen också med opinionsbildning för att belysa dessa orättvisor och missförhållanden.
Helamalmö försöker engagera barn och unga i aktiviteter som de själva efterfrågar, öka deras självkänsla och se till att de kan tillgodose sig sina rättigheter.

Fakta / Helamalmö

• Driver ett tjugotal föreningsprojekt och verksamheter för barn och unga i Malmö med omnejd.

• Har ungefär 4 500 medlemmar per år och 250 anställda ledare och instruktörer.

• Gör mellan 30–40 arrangemang om året.

• Öppet måndag till fredag klockan 15–19 för åldrarna 10–13 år och klockan 15–21 för åldrarna 13–19 år.

• Läxhjälp varje dag mellan klockan 15–16.