Tema: Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld

18-19 april 2023

Mikael Blixt

Barnrättsrådgivare skola, Unicef Sverige

UNICEF arbetar för alla barns rättigheter. Över hela världen kämpar vi för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till.  På UNICEF Sverige arbetar vi med insamling, kommunikation och opinionsbildning för att skapa en bättre värld för alla barn.

En nationalkommitté för UNICEF

Som en av 32 nationalkommittéer runt om i världen är vårt uppdrag att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter.

Vi är en idéell förening och en nationalkommitté

Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer. Totalt finns 32 sådana kommittéer och en av dessa är UNICEF Sverige som är en ideell förening. UNICEF Sverige bildades 1954.

Vårt uppdrag i Sverige

Nationalkommittéerna står för 1/3 av UNICEFs totala intäkter och har flera viktiga uppgifter:

  • samla in pengar till det internationella utvecklingsarbetet. Våra insatser för barnen är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag, organisationer och regeringar,
  • påverka beslutsfattare och bilda opinion för att skapa förändring i till exempel lagstiftning och väcka debatt i barnrättsfrågor,
  • informera och utbilda om barns situation, barnkonventionen och UNICEFs arbete för barns rättigheter.

Organisation och ledning

UNICEF Sverige är en ideell förening. På vårt kansli i Stockholm arbetar cirka 50 personer. Generalsekreterare är Pernilla Baralt.