Mårten Petersson

Barn- och elevombud, Skolinspektionen

Barn- och elevombudet (BEO) bevakar barns och elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan. BEO kan även kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för kränkningar och mobbning. En annan viktig uppgift är att informera om skollagens bestämmelser om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen.

BEO:s uppgift är att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

BEO bevakar reglerna om kränkande behandling i 6 kapitlet i skollagen. Dessa regler avser endast kränkningar utförda av barn, elever samt personal vid förskola respektive skola.

BEO ska

  • Bedöma inkomna signaler om missförhållanden om kränkande behandling utifrån omständigheter i det enskilda fallet.
  • Objektivt bedöma och besluta i ärenden.
  • Informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan och ge skolorna råd om hur lagen ska användas.
  • Samarbeta med andra myndigheter och ombudsmän, till exempel Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, elevorganisationer som Sveriges elevråd – SVEA.
  • Företräda barn eller elever objektivt i domstol. Det sker när BEO:s utredning visar att ett barn eller elev utsatts för kränkande behandling och det finns förutsättningar att kräva skadestånd från den som driver skolan.

BEO är en del av Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i trygg miljö. Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion.