Friends

Friends är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte som vill skapa en värld utan mobbning. Friends jobbar tvärvetenskapligt, alltså med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Tillsammans med svenska universitet och vårt internationella nätverk driver Friends arbete relaterat till mobbning och diskriminering vidare.

Av vad vi kan se i dag, så visar all forskning och erfarenhet att det bästa sättet att stoppa mobbning på är genom att lägga mer resurser på förebyggande insatser i stället för att vänta till dess att det krävs åtgärdande.

Tillsammans med svenska universitet och i vårt internationella nätverk driver vi forskningsprojekt relaterade till mobbning och diskriminering. Utifrån nya kunskaper och insikter kan vi utveckla och uppdatera våra metoder, utbildningar och verktyg. Vi skapar även nätverk och mötesplatser där barn, föräldrar, lärare, forskare och praktiker samlas runt frågan om hur mobbning ska stoppas.

Därutöver bedriver Friends ett strukturerat opinionsarbete för att informera och påverka myndigheter, politiker, beslutsfattare och den breda allmänheten. Tillsammans kan vi stoppa mobbning!


Mina Föreläsningar