Linda Jonsson

Universitetslektor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Linda har bland annat skrivit flera forskningsrapporter om sexuella övergrepp mot barn, sex som självskadebeteende och övergrepp på nätet. Hon har även tagit fram en kunskapssammanställning om barn med funktionsnedsättningar och deras utsatthet för våld och en rapport om socialtjänstens kunskap kring våld mot barn.

Linda har tidigare varit verksam vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om våld mot barn och som forskningsansvarig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.


Mina Föreläsningar