Ritha Söderberg

Gruppchef, Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, NOA

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) är en i januari 2015 inrättad organisationsenhet inom Polismyndigheten, som ersatte den tidigare Rikskriminalen. Noa ska inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.

Den nationella operativa avdelningen leder Polismyndighetens operativa verksamhet och kan besluta om insatser och resursförstärkningar i hela landet i olika typer av verksamheter. Den har vad som betecknas ”funktionsansvar”, inklusive personalansvar och resultatansvar, för den Nationella insatsstyrkanPolisflyget, det Nationella bombskyddet och sektionen för särskilda insatser. Inom avdelningen finns också det arbetsuppgifter som den tidigare centrala gränskontrollenheten haft.