Lena Hallengren

Socialminister

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen och elva olika departement. Departementen ansvarar för sina respektive sakfrågor. Lena Hallengren är i sin roll som socialminister på Socialdepartementet ansvarig för följande områden:

Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.