Klas Bergling

Grundare Tim Bergling Foundation

Tim Bergling Foundation

Tim Bergling Foundation skapades av Klas Bergling och Anki Lidén och deras familj efter sonen Tim Berglings död, även känd som Avicii – en av de mest hyllade och älskade producenterna/artisterna/låtskrivarna inom modern musik. Tims föräldrar har försett stiftelsen med ett betydande bidrag från hans egendom och kommer att rikta intäkter från framtida Avicii-projekt och den senaste utgåvan av det postuma albumet ”TIM” (2019) till stiftelsen.

Tim Bergling Foundation förespråkar erkännande av självmord som ett globalt hälsonödläge och arbetar aktivt för att undanröja stigmat kring självmord och psykisk ohälsa. Stiftelsen stödjer vetenskapsbaserade organisationer som ägnar sig åt forskning och förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa och självmord, särskilt bland unga.

Dessutom kommer stiftelsen att stödja arbete i områden där Tim hade en passion, såsom klimatförändringar, global hunger och bevarande av vilda djur och utrotningshotade arter.

Läs mer på https://www.timberglingfoundation.org/home