Kjerstin Almqvist

Senior professor i psykologi, Karlstads Universitet

Leg. psykolog, specialist i behandling, leg. psykoterapeut, Institutionen för sociala och psykologiska studier

Kjerstin Almqvists forskning har huvudsakligen gällt barn som utsatts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insatser för dem. Hon var huvudansvarig för projektet ”Barn som bevittnat våld mot mamma” i Göteborg 1999–2004 och medansvarig för den nationella utvärderingen av stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Hon leder nu bland annat projekten ”Insatser för våldsutsatta barn” som prövar genomförbarheten av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och ”Utvärdering av gruppinsatser för våldsutsatta barn” där två svenska gruppinterventioner studeras med ett särskilt fokus på barnens perspektiv. Kjerstin har medverkat i flera antologier och är en av författarna till boken ”Klinisk barnpsykologi, utveckling på avvägar.” Hon är numer verksam som professor vid avdelningen för psykologi vid Karlstads universitet och var tidigare även forskningsledare vid Centrum för Klinisk Forskning Region Värmland.

Kjerstin är även knuten till Centrum för barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH). Vår vision är att bidra till att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande genom excellent och tvärvetenskaplig forskning med fokus på sociala och ekonomiska levnadsförhållanden.