Jenny Nilsson

Barnombud, Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM

Jenny har varit barnombud hos SPSM sedan 2018. Innan dess har Jenny haft ledande positioner i internationella ungdomsorganisationer med fokus på rätten till utbildning för barn och unga med funktionsnedsättning. Jenny har även arbetat hos FN:s Kommitté för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Geneve, hos Human Rights Watch i New York och har masterexamen i Mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM ska genom sin verksamhet ge stöd och möjlighet till individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Alla har rätt till fungerande utbildning, oavsett funktionsförmåga. För att ge det behövs kunskap och kompetens inom förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Den kompetens SPSM erbjuder kompletterar de specialpedagogiska resurser som finns i verksamheter.