Jannike Tillå

Affärsområdes- och kommunikationschef, och expert på svenskarnas internetvanor, Internetstiftelsen

Jannike Tillå har stor kunskap kring svenskarnas internetvanor. Hon syns och hörs ofta i medierna som expert inom områden som digital delaktighet och digitalt utanförskap, barns digitala liv, och föräldraskap för barn som är online. På Internetstiftelsen är Jannike Tillå affärsområdes- och kommunikationschef – med ansvar för de främjandeinsatser som stiftelsen bedriver.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Stiftelsen verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Internetstiftelsens vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.


Mina Föreläsningar