Hanna Gerdes

Moderator 2021

Den person som kommer guida oss genom Barnrättsdagarna 2021 är folkrättsjuristen Hanna Gerdes!

Hanna Gerdes är folkrättsjurist, folkbildare och grundare till Hanna and Goliath Law & Education. Hanna har skrivit flertal böcker om mänskliga rättigheter bland annat boken Barnets rätt – en bok om Barnkonventionen.

Hanna har tidigare arbetat som jurist på Byrån mot Diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen, varit sakkunnig på Statsrådsberedningen och  arbetat som likabehandlingsstrateg åt Försvarsmakten. Under sin tid som folkrättsjurist och utbildningsansvarig på Fonden för mänskliga rättigheter samordnade Hanna svenska civilsamhällets alternativrapportering till FN:s kommitte för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.